Nghiên cứu sản phẩm Private Label trong ngách Tools & Home Improvement

Tiếp theo chuỗi thảo luận về Private Label, buổi thảo luận ngày hôm nay sẽ đi chuyên sâu vào ngách Tools & Home Improvements, một trong những ngách tốt cho các anh chị vừa tham gia bán hàng trên Amazon.

Date

Jun 30 2021
Expired!

Time

9:00 PM - 10:00 PM
Bendy Châu

Tổ chức

Bendy Châu
Phone
(000)-000-0000
Email
info@vietsellersupport.com

Anh Bendy Châu có kinh nghiệm dày dặn trong việc phát triển thương hiệu cá nhân và quản lý account Amazon cho nhiều khách hàng công ty lớn. Anh Bendy hiện tại đang quản lý xx nhãn hàng trên Amazon. Có thể nói, anh Bendy có "bàn tay vàng" trong việc chọn lựa sản phẩm Private Label, đưa ra các chiến thuật sắc bén để đưa sản phẩm ra thị trường thành công.

Diễn giả

  • Bendy Châu
    Bendy Châu
    Private Label Consultant

    Anh Bendy Châu có kinh nghiệm dày dặn trong việc phát triển thương hiệu cá nhân và quản lý account Amazon cho nhiều khách hàng công ty lớn. Anh Bendy hiện tại đang quản lý xx nhãn hàng trên Amazon. Có thể nói, anh Bendy có “bàn tay vàng” trong việc chọn lựa sản phẩm Private Label, đưa ra các chiến thuật sắc bén để đưa sản phẩm ra thị trường thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.