Revseller và Google Sheets


Trong buổi ngày hôm nay, anh Hiếu Đình sẽ giới thiệu về cách ứng dụng spreadsheets (các bảng tính) trong việc tổng hợp, hệ thống các deal trên Amazon – một bước quan trọng để quản lý dữ liệu dành cho các anh chị FBA khi săn hàng. Công cụ ngày hôm nay anh Hiếu sẽ giới thiệu là Revseller và Google Sheet.

Tags: ,

Date

Mar 30 2021
Expired!

Time

9:00 PM - 10:00 PM

Location

Zoom
Chủ đề
Hiếu Đình

Tổ chức

Hiếu Đình
Phone
(714)-782-0505
Email
hieu@nguyen.business

Anh Hiếu Đình có kinh nghiệm bậc thầy trong việc bán hàng trên Amazon với hình thức Online Arbitrage. Chưa đầy 2 năm, anh Hiếu đã phát triển công ty thành công tại Anaheim, CA. Công ty hiện tại hoạt động với 2,200 sq ft warehouse và có 17 nhân viên tại Việt Nam và Mỹ.

Diễn giả

  • Hiếu Đình
    Hiếu Đình
    Business Owner

    Anh Hiếu Đình có kinh nghiệm bậc thầy trong việc bán hàng trên Amazon với hình thức Online Arbitrage. Chưa đầy 2 năm, anh Hiếu đã phát triển công ty thành công tại Anaheim, CA. Công ty hiện tại hoạt động với 2,200 sq ft warehouse và có 17 nhân viên tại Việt Nam và Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.