Brand Name, Business Name, Logo

Khi tham gia kinh doanh online, ngoài việc tìm nguồn hàng, tính toán các chi phí cũng như tìm kiếm khách hàng, việc phát triển thương hiệu (Brand Name, Business Name), và bộ nhận diện thương hiệu (Logo, Slogan, etc.) cũng cần thiết để giữ chân khách hàng. Hôm nay, anh Hiếu Nguyễn sẽ trình […]