Helium 10: An all-in-one Tool for Amazon Business

Trong thời gian qua, các diễn giả cũng đã ít nhiều nhắc đến công cụ Helium 10 cho các Amazon Sellers. Ngày hôm nay anh Bendy Châu sẽ đi cụ thể về các chức năng và ứng dụng của công cụ này để giúp các anh chị có cái nhìn tổng quát nhất.