Hazmat và meltable products

Nối tiếp phần chia sẻ về cách đóng gói hàng hóa để nhập kho Amazon đúng theo tiêu chuẩn, Anh Hiếu Đình hôm nay sẽ đi chuyên sâu về cách nhận diện hàng hóa thuộc danh mục hàng nguy hiểm (Hazmat) và hàng dễ chảy (meltable). Anh Hiếu Đình cũng sẽ trình bày các quy […]